Årsmøte avholdt – nytt styre på plass

Årsmøte avholdt – nytt styre på plass

23.mars ble klubbens ordinære årsmøte avholdt digitalt (forhåpentligvis for siste gang – digitalt altså!). Det var ingen kontroversielle saker, og årsmøtet foregikk i rolige former. Der fikk vi blant annet godkjent regnskapet for 2021, og budsjettforslaget for 2022 ble vedtatt. I tillegg fikk vi inn flere nye styremedlemmer og noen ble takket av. Svein Kjetil…

Read More Read More

Innkalling til årsmøte 23.mars 2022

Innkalling til årsmøte 23.mars 2022

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet må meldes styret innen 8 mars 2022. Saker sendes Bergsbakken 38, 9403 Harstad eller til post@griffenbasket.no. Fullstendig saksliste med alle sakspapirer vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet pr e-post til de som ønsker det/har meldt seg på, samt på vår nettside og…

Read More Read More

Spillerutvikling (SPU) for 2007 og 2006

Spillerutvikling (SPU) for 2007 og 2006

[for trenere/lagkontakter i klubben] Region Nord viser til info på landslagsidene vedrørende SPU for kommende sesong. Første samling for region nord er allerede 4.-5. september, og klubbtrenere melder sine aktuelle spillere til Brent Hackmann i NBBF innen 10. august. For nærmere info se Landslag (basket.no).  Regionen har booket Stakkevollanhallen i Tromsø for den første helgen, men…

Read More Read More

Velkommen til sesongstart i uke 34

Velkommen til sesongstart i uke 34

Vi gleder oss over å ønske gamle og nye spillere velkommen til ny sesong, med oppstart 24.august. Også vi har blitt sterkt påvirket av Covid-19, med begrensete muligheter til både trening og spilling siden i mars i fjor, men nå som flere og flere bli vaksinerte satser vi på en tilnærmet normal sesong. Treningstider Vi…

Read More Read More

Treningstider for sesongen 21/22

Treningstider for sesongen 21/22

Vi jobber hardt med å få på plass treningstider for alle lagene våre, og på grunn av vaksineringen som pågår i Harstadhallen så blir tilbudet noe redusert på starten av sesongen for de eldste.