STYRE OG UTVALG

Vi er glade for å ha mange engasjerte personer som bidrar til å drifte og utvikle klubben vår.

GRIFFEN BASKETBALLKLUBBSTYRET

Styret velges inn av årsmøtet, og kandidatene velges vanligvis for 2 år av gangen. Dette styret ble valgt inn på årsmøtet i mars 2022 (*).
https://usercontent.one/wp/www.griffenbasket.no/wp-content/uploads/2022/08/ola-sandness-profil.jpg?media=1661059822

STYRELEDEROLA SANDNESS

98 22 14 50
https://usercontent.one/wp/www.griffenbasket.no/wp-content/uploads/2022/08/anne_a_nordam.jpg?media=1661059822

NESTLEDERANNE A. NORDAM

90 93 26 00
https://usercontent.one/wp/www.griffenbasket.no/wp-content/uploads/2022/08/jan_sverre_lein.jpg?media=1661059822

STYREMEDLEMJAN SVERRE LEIN

99 50 62 57
https://usercontent.one/wp/www.griffenbasket.no/wp-content/uploads/2022/08/birgithe_hansen.jpg?media=1661059822

STYREMEDLEMBIRGITHE HANSEN

94 84 01 58
https://usercontent.one/wp/www.griffenbasket.no/wp-content/uploads/2022/08/daniel_rokso.jpg?media=1661059822

STYREMEDLEMDANIEL ROKSØ

46799777
https://usercontent.one/wp/www.griffenbasket.no/wp-content/uploads/2022/08/Silje_lindstrom_t.jpg?media=1661059822

STYREMEDLEM (VARA)SILJE LINDSTRØM

92 08 82 98

GRIFFEN BASKETBALLKLUBBKONTROLLUTVALG

Kontrollutvalget skal påse at klubbens midler er anvendt i henhold til lover og bestemmelser, og at midlene går til de aktivitetene som årsmøtet har fattet vedtak om. De skal påse at klubben har økonomisk kontroll, og at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av klubbens drift. Utvalget velges av årsmøtet, og følgende ble valgt inn på årsmøtet i 2022.
https://usercontent.one/wp/www.griffenbasket.no/wp-content/uploads/2022/08/avatar_male_03.png?media=1661059822

LEDER FOR KONTROLLUTVALGSVEIN KJETIL FINSTAD

48 86 71 13
https://usercontent.one/wp/www.griffenbasket.no/wp-content/uploads/2022/08/avatar_female_04.png?media=1661059822

MEDLEMRENATE GUTHAUG

45 44 33 91
https://usercontent.one/wp/www.griffenbasket.no/wp-content/uploads/2022/08/avatar_male_03.png?media=1661059822

MEDLEMBAARD HERMAN BORGE

95 72 67 80

GRIFFEN BASKETBALLKLUBBVALGKOMITÉ

Valgkomiteen velges på årsmøtet på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal legge frem innstilling på kandidater til alle tillitsverv som skal velges på idrettslagets årsmøte, med unntak av valgkomité.
https://usercontent.one/wp/www.griffenbasket.no/wp-content/uploads/2022/08/avatar_female_04.png?media=1661059822

LEDER FOR VALGKOMITÉENMALIN ROGNLID

97 58 64 25
https://usercontent.one/wp/www.griffenbasket.no/wp-content/uploads/2022/08/avatar_female_04.png?media=1661059822

MEDLEMWENCHE RANDI GEORGSEN

95 07 53 36
https://usercontent.one/wp/www.griffenbasket.no/wp-content/uploads/2022/08/avatar_male_03.png?media=1661059822

VARAZERBER DE LA CRUZ GIL

41 56 23 38
https://usercontent.one/wp/www.griffenbasket.no/wp-content/uploads/2022/08/Griffen_Basket_logo_sort_150x150.png?media=1661059822

MØT GRIFFEN BASKETBALLKLUBB

Vi er en ambisiøs og inkluderende basketballklubb - med lag i alle aldersgrupper fra 1.klasse til senior.

KONTAKT

Griffen Basketballklubb
Blåskjellveien 17
9414 Harstad
post@griffenbasket.no
org.nr:  996080072

Styreleder
Ola Sandness
ola@griffenbasket.no
mobil: 98221450

Faktura sendes til
57899608007201 (AutoInvoice/EHF)
faktura@griffenbasket.no (PDF)