STYRE OG UTVALG

Vi er glade for å ha mange engasjerte personer som bidrar til å drifte og utvikle klubben vår.

GRIFFEN BASKETBALLKLUBBSTYRET

Styret velges inn av årsmøtet, og kandidatene velges vanligvis for 2 år av gangen. Dette er styret etter årsmøtet i mars 2023.
https://usercontent.one/wp/www.griffenbasket.no/wp-content/uploads/2022/08/ola-sandness-profil.jpg?media=1680363253

STYRELEDEROLA SANDNESS

98 22 14 50
https://usercontent.one/wp/www.griffenbasket.no/wp-content/uploads/2023/04/malin-rognlid.jpg?media=1680363253

NESTLEDERMalin ROGNLID

97 58 64 25
https://usercontent.one/wp/www.griffenbasket.no/wp-content/uploads/2022/08/jan_sverre_lein.jpg?media=1680363253

STYREMEDLEMJAN SVERRE LEIN

99 50 62 57
https://usercontent.one/wp/www.griffenbasket.no/wp-content/uploads/2022/08/birgithe_hansen.jpg?media=1680363253

STYREMEDLEMBIRGITHE HANSEN

94 84 01 58
https://usercontent.one/wp/www.griffenbasket.no/wp-content/uploads/2023/04/petter-lind.jpg?media=1680363253

STYREMEDLEMPETTER LIND

46 88 87 88
https://usercontent.one/wp/www.griffenbasket.no/wp-content/uploads/2022/08/Silje_lindstrom_t.jpg?media=1680363253

1.VARASILJE LINDSTRØM

92 08 82 98

GRIFFEN BASKETBALLKLUBBKONTROLLUTVALG

Kontrollutvalget skal påse at klubbens midler er anvendt i henhold til lover og bestemmelser, og at midlene går til de aktivitetene som årsmøtet har fattet vedtak om. De skal påse at klubben har økonomisk kontroll, og at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av klubbens drift. Utvalget velges av årsmøtet, og følgende ble valgt inn på årsmøtet i 2022.
Svein Kjetil Finstad, leder i Griffen BBK

LEDER FOR KONTROLLUTVALGSVEIN KJETIL FINSTAD

48 86 71 13
https://usercontent.one/wp/www.griffenbasket.no/wp-content/uploads/2022/08/avatar_female_04.png?media=1680363253

MEDLEMRENATE GUTHAUG

45 44 33 91
https://usercontent.one/wp/www.griffenbasket.no/wp-content/uploads/2023/04/wenche-georgsen.jpg?media=1680363253

VARAWENCHE RANDI GEORGSEN

95 07 53 36

GRIFFEN BASKETBALLKLUBBVALGKOMITÉ

Valgkomiteen velges på årsmøtet på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal legge frem innstilling på kandidater til alle tillitsverv som skal velges på idrettslagets årsmøte, med unntak av valgkomité.
https://usercontent.one/wp/www.griffenbasket.no/wp-content/uploads/2022/08/avatar_male_03.png?media=1680363253

LEDER FOR VALGKOMITÉENADAM FINSTAD

99 12 47 12
https://usercontent.one/wp/www.griffenbasket.no/wp-content/uploads/2022/08/avatar_male_03.png?media=1680363253

VARAZERBER DE LA CRUZ GIL

41 56 23 38
https://usercontent.one/wp/www.griffenbasket.no/wp-content/uploads/2022/08/Griffen_Basket_logo_sort_150x150.png?media=1680363253

MØT GRIFFEN BASKETBALLKLUBB

Vi er en ambisiøs og inkluderende basketballklubb - med lag i alle aldersgrupper fra 1.klasse til senior.

BASKETBALL

20230625_142808
20230625_142940
20230624_151907
20230625_151612
20230625_142211
20230625_141917
20230624_144018
20230624_150122
20230625_185255

KONTAKT

Griffen Basketballklubb
Blåskjellveien 17
9414 Harstad
post@griffenbasket.no
org.nr:  996080072

Styreleder
Ola Sandness
ola@griffenbasket.no
mobil: 98221450

Faktura sendes til
57899608007201 (AutoInvoice/EHF)
faktura@griffenbasket.no (PDF)