Artikkelen beskriver oppgavene til sekretariatet i en vanlig 5×5-kamp. Dette er et tilpasset utdrag fra de offisielle reglene for basketball.

Sekretariatet består av 4 personer

 • Sekretær – hovedansvarlig for sekretariatet, fører inn alle hendelser i live kampskjema (scoringer, feil, timeouts)
 • Tidtaker – har ansvaret for kampuret, som er den offisielle tidtakingen til kampen
 • Skuddklokkeoperatør- har ansvaret for skuddklokken (et lag i angrep har 24 sekunder på seg til å gjøre et skuddforsøk)
 • Assisterende sekretær – bistår resten av sekretariatet, f.eks. observere hvilken spiller som scoret/feilet

Alle rollene er beskrevet nærmere under!

Før kampen (gjelder alle)

 • Oppmøte 30 min før kampstart (45 minutter før dersom det er dagens første kamp)
 • Sette opp sekretariatsbord: 3 bord, stoler, retningsmarkør (pil), tidtavle (i teknisk rom under tribunen – hallvakta har nøkkel)
 • Sett ut stoler til lagene (i det ene lagerrommet med port – portåpner finnes hos hallvakta); 7 stoler til hvert lag
 • Sette ut 2 stoler på hver side av sekretariat bord til innbyttere
 • Sette ut 24-sekundstavler (i teknisk rom under tribunen – hallvakta har nøkkel); de skal stå i hver ende av banen, i hjørnet, diagonalt ift hverandre
 • Det ligger en sort perm i skuff i vaktbua med kamspskjema og rød + blå penn. Dette i tilfelle det er problem med digital kampskjema.

Sekretær – kampskjema

Før kampen

Under kamp

 • Når kampen blåses i gang, starter du første periode og er klar til å registrere
  • Scoringer (med spilleren som har scoret)
  • Feil (feiltype og den som gjorde feil)
  • Straffeskudd (både bom og treff)
  • Timeout
 • Det er ikke viktig at klokken er 100% korrekt i liveskjemaet, det viktigste er at du er i “rett periode”

Etter kamp

 • Fullføre kampskjema etter kampslutt, i henhold til “enkel bruksanvisning” (lenke lenger opp).

Tidtaker – styrer kampklokka

Før kamp

 • Sørg for at kampuret er innstilt korrekt (4 perioder a 10 minutter, evt 6 perioder a 5 minutter om det er EasyBasket)
 • Gjør det kjent med hvordan du registrerer scoringer, starter og stopper, og evt starter timeout (dette kan også styres av skuddklokka), og hvordan du angir lagfeil
 • Greit å vise klokkeslettet fram mot kampstart (altså ikke kamptid)

Under kamp

 • Start/stopp av spilletid
 • Poeng (hjemme/borte)
 • Time-out (hjemme/borte)
 • Lagfouls
 • Varsler innbytte
 • se Sekretariatskurs de siste sidene for info.

Etter kamp

 • sammenlikne resultat med sekretær
 • gjør kampuret klar til ny kamp

Skuddklokkeoperatør

Ansvarlig for å sjekke at lagene fullfører sitt angrep innen lovlig tidsramme

 • Start/stop/reset av skuddklokke
 • Brukes ikke i U13G-kamper
 • se Sekretariatskurs de siste sidene for info.

Etter kampen – alle

Rydd opp det som ble satt frem i punktet “Før kampen” dersom ikke det samme utstyret skal brukes på nytt.

https://usercontent.one/wp/www.griffenbasket.no/wp-content/uploads/2022/08/Griffen_Basket_logo_sort_150x150.png?media=1680363253

MØT GRIFFEN BASKETBALLKLUBB

Vi er en ambisiøs og inkluderende basketballklubb - med lag i aldersgrupper fra 3.klasse til senior.

BASKETBALL

20230625_142808
20230625_142940
20230624_151907
20230625_151612
20230625_142211
20230625_141917
20230624_144018
20230624_150122
20230625_185255

KONTAKT

Griffen Basketballklubb
Blåskjellveien 17
9414 Harstad
post@griffenbasket.no
org.nr:  996080072

Styreleder
Ola Sandness
ola@griffenbasket.no
mobil: 98221450

Faktura sendes til
57899608007201 (AutoInvoice/EHF)
faktura@griffenbasket.no (PDF)