Årsmøte 2024

Sakliste for årsmøte 2024 i Griffen Basketballklubb

Styret viser til innkalling til årsmøte av 13.februar 2024

Årsmøtet avholdes den 19.mars 2024, kl. 19:00 på Quality Hotel Harstad

Under følger saklisten for årsmøtet

Sak 1:    Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene

Sak 2:    Velge dirigent(er)

Sak 3:    Velge protokollfører(e)

Sak 4:    Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 5:    Godkjenne forretningsorden

Sak 6:    Godkjenne innkallingen

Sak 7:    Godkjenne saklisten

Sak 8:    Behandle idrettslagets årsberetning

Sak 9:    Behandle regnskap, økonomisk beretning og kontrollutvalgets beretning

Sak 10: Behandle eventuelle forslag og saker (ingen innkommede saker)

Sak 11:  Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.

Sak 12: Vedta klubbens budsjett for 2024

Sak 13: Foreta følgende valg:

13.1 Styre:

  • leder
  • nesteleder
  • styremedlemmer[mer]
  • (- varamedlem[mer])

13.2 Kontrollutvalg:

  • leder
  • medlem[mer]
  • ([varamedlem[mer])

13.3 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene

13.4 Valgkomité:

  • leder
  • medlem[mer]
  • varamedlem[er]

 

Saksdokumenter

Ved spørsmål om årsmøtet, styreleder Ola Sandness kontaktes på 98 22 14 50 eller ola@griffenbasket.no.

Med vennlig hilsen
Styret

https://usercontent.one/wp/www.griffenbasket.no/wp-content/uploads/2022/08/Griffen_Basket_logo_sort_150x150.png?media=1680363253

MØT GRIFFEN BASKETBALLKLUBB

Vi er en ambisiøs og inkluderende basketballklubb - med lag i aldersgrupper fra 3.klasse til senior.

BASKETBALL

20230625_142808
20230625_142940
20230624_151907
20230625_151612
20230625_142211
20230625_141917
20230624_144018
20230624_150122
20230625_185255

KONTAKT

Griffen Basketballklubb
Blåskjellveien 17
9414 Harstad
post@griffenbasket.no
org.nr:  996080072

Styreleder
Ola Sandness
ola@griffenbasket.no
mobil: 98221450

Faktura sendes til
57899608007201 (AutoInvoice/EHF)
faktura@griffenbasket.no (PDF)