Nytt styre etter årsmøtet 2022

23.mars ble klubbens ordinære årsmøte avholdt digitalt (forhåpentligvis for siste gang – digitalt altså!). Det var ingen kontroversielle saker, og årsmøtet foregikk i rolige former. Der fikk vi blant annet godkjent regnskapet for 2021, og budsjettforslaget for 2022 ble vedtatt. I tillegg fikk vi inn flere nye styremedlemmer og noen ble takket av.

Svein Kjetil Finstad har ledet klubben siden oppstarten i 2010 og har de siste årene ytret ønske om å trekke seg litt tilbake. Han som skal hoppe etter Finstad som ny styreleder er Ola Sandness, som rykker opp i gradene etter ett år som styremedlem.

Wenche Georgsen har vært nestleder i klubben i en lengre periode, og ønsket også å trekke seg ut av styrearbeidet. Hun erstattes av Anne A. Nordam, som ble valgt inn som ny nestleder (var tidligere styremedlem).

Styret forøvrig består nå av:

  • Birgithe Hansen
  • Jan Sverre Lein (tidligere vara)
  • Line Loktu (ny)
  • Daniel Roksø (ny)
  • Gørill Stødle Mikalsen (ny)

I tillegg følgende varamedlemmer:

  • Silje Lindstrøm (ny)
  • Mads Mikkelsen (ny)

Vi takker Svein Kjetil og Wenche for innsatsen som styremedlemmer, og Malin Rognlid (som har vært vara)!

Du finner alltid oversikt over styret vårt, og kontaktinfo, her (lenke).

Oppdatert 14.september 2022

Gørill, Line og Mads har selv meldt fratreden i styret.

https://usercontent.one/wp/www.griffenbasket.no/wp-content/uploads/2022/08/Griffen_Basket_logo_sort_150x150.png?media=1680363253

MØT GRIFFEN BASKETBALLKLUBB

Vi er en ambisiøs og inkluderende basketballklubb - med lag i aldersgrupper fra 3.klasse til senior.

BASKETBALL

20230625_142808
20230625_142940
20230624_151907
20230625_151612
20230625_142211
20230625_141917
20230624_144018
20230624_150122
20230625_185255

KONTAKT

Griffen Basketballklubb
Blåskjellveien 17
9414 Harstad
post@griffenbasket.no
org.nr:  996080072

Styreleder
Ola Sandness
ola@griffenbasket.no
mobil: 98221450

Faktura sendes til
57899608007201 (AutoInvoice/EHF)
faktura@griffenbasket.no (PDF)