Nytt styre på plass

Nytt styre på plass

Årsmøtet gikk av stabelen 10.mars (digitalt!), og der ble det blant annet ble valgt nytt styre. Vi takker Rolf Egil, Tor, Svenn Georg og Baard Herman for god innsats i perioden som har vært!

Det nye styret består av:

  • Svein Kjetil Finstad fortsetter som styrets leder
  • Wenche Georgsen fortsetter som nestleder
  • Birgithe Hansen fortsetter som styremedlem
  • Marit Olsen er ny, og tar over rollen som kasserer
  • Anne Askevold Nordam er ny, og vil ha fokus på easy basket og arrangementer
  • Ola Sandness er ny og tar blant annet ansvaret for hjemmesiden vår
  • Malin Rognlid fortsetter som vara
  • Jan Sverre Lein er ny vara

Mer om styret og kontaktinfo finner du her: Styret

(og så snart covid-situasjonen gjør det mulig å møtes, så skal vi få et samlebilde her 🙂