Styret

Styret

Styret velges inn av årsmøtet, og kandidatene velges vanligvis for 2 år av gangen. Dette styret ble valgt inn på årsmøtet i mars 2022

  • Ola Sandness, styreleder – ola@griffenbasket.no / 98221450
  • Anne Askevold Nordam, nestleder – anne@griffenbasket.no / 90932600
  • Jan Sverre Lein, styremedlem – jansverre@griffenbasket.no / 97586425
  • Birgithe Hansen, styremedlem – birgithe@griffenbasket.no / 94840158
  • Daniel Roksø, styremedlem – daniel@griffenbasket.no / 46799777
  • Line Loktu, styremedlem – line@griffenbasket.no / 90684276
  • Gørill Stødle Mikalsen, styremedlem – gorill@griffenbasket.no / 91649526
  • Silje Lindstøm, vara – silje@griffenbasket.no / 92088298
  • Mads Mikkelsen, vara – mads@griffenbasket.no / 47752327

Kontakt oss

Send e-post eller ring direkte til en av oss i styret, eller send e-post til klubben på post@griffenbasket.no. Du kan også nå oss via Messenger fra vår Facebook-side.