NB! Ny dato for årsmøte i Griffen

Styret innkaller herved til årsmøte i Griffen Basketballklubb.


Årsmøtet avholdes onsdag 25. mars 2020 kl. 1800 ved THON Hotel Harstad.


Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet må sendes styret senest 10. mars 2020.
Sendes Bergsbakken 38, 9403 Harstad eller til griffen.basketballklubb@hotmail.com.


Fullstendig saksliste med alle sakspapirer vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest en
uke før årsmøtet pr mail til de som ønsker det, samt på vår nettside og vår Facebook side.


For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Griffen
basketballklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og
ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Griffen basketballklubb. Alle medlemmer har
uansett møterett, talerett og forslagsrett.


For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se
Griffen basketballklubbs lov.


Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Griffen BBK v/Svein Kjetil Finstad kontaktes på 488
67 113 eller griffen.basketballklubb@hotmail.com.


Velkommen til årsmøte!


Med vennlig hilsen
Styret

nyhetsoversikt