Barentskamper

Gutte- og jentelag (U16/U17) fra hele Nordkalotten kommer, altså fra Russland, Finland, Sverige og Norge.

Det blir en stor sportsbegivenhet og programmet inneholder også åpningsseremoni og ulike sosiale aktiviteter for spillerne, trenerne/dommerne/ledsagerne og de frivillige.

Et vellykket arrangement vil være god PR både for basketsporten og for klubben vår.

For at Griffen BBK skal kunne arrangere Barentskampene er vi i Styret imidlertid avhengig av at spillere, foresatte og  andre basket-interesserte gjør en frivillig innsats – stor eller liten – frem mot og under de tre dagene i mai. Vi håper at mange kan bidra med litt, i stedet for at få må gjøre mye.

nyhetsoversikt