Åpen SPU-samling (spillerutviklingssamling) i Tromsø 3.-4. november 2018

Velkommen til samling 3.-4. november 2018, da er det åpen SPU-samling (spillerutviklingssamling) i stakkevollan idrettshall, Tromsø. Alle spillere født i 2004 og 2005 i Region Nord er velkomne til å delta. Det er Baard Stoller og Kjetil Andresen som skal avholde treningene. Hver spiller får tre treninger med sin aldersgruppe der hver trening er på halvannen til to timer. Program legges ut på Facebook og hjemmesider og sendes også ut på mail. Husk å møte i god tid før trening.
Vi oppfordrer alle til å delta, uavhengig av ambisjonsnivå.
Påmeldingsavgift på 200 kroner betales til kontonummer 4750 24 96634 og merkes med spillerens navn.
Har du spørsmål, ta kontakt med noen i din lokale kubb eller Tromsø Storm Ungdom (teknisk arrangør) på
stormungdom@gmail.com

Påmeldingslingslink;

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScX3vk9Nob1lo3f6OlieU7wSdcGy71vbHa3jrx7sNWpaA87Vg/viewform

nyhetsoversikt