Innkalling til årsmøte 23.mars 2022

Innkalling til årsmøte 23.mars 2022

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet må meldes styret innen 8 mars 2022. Saker sendes Bergsbakken 38, 9403 Harstad eller til post@griffenbasket.no.

Fullstendig saksliste med alle sakspapirer vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet pr e-post til de som ønsker det/har meldt seg på, samt på vår nettside og vår Facebook side.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Griffen basketballklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Griffen basketballklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Griffen basketballklubbs lov, som er basert på Norges idrettsforbunds lovnorm.

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Griffen BBK v/Svein Kjetil Finstad kontaktes på 488 67 113 eller svein@griffenbasket.no.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styre