Årsmøte avholdt – nytt styre på plass

Årsmøte avholdt – nytt styre på plass

23.mars ble klubbens ordinære årsmøte avholdt digitalt (forhåpentligvis for siste gang – digitalt altså!). Det var ingen kontroversielle saker, og årsmøtet foregikk i rolige former. Der fikk vi blant annet godkjent regnskapet for 2021, og budsjettforslaget for 2022 ble vedtatt. I tillegg fikk vi inn flere nye styremedlemmer og noen ble takket av.

Svein Kjetil Finstad har ledet klubben siden oppstarten i 2010 og har de siste årene ytret ønske om å trekke seg litt tilbake. Han som skal hoppe etter Finstad som ny styreleder er Ola Sandness, som rykker opp i gradene etter ett år som styremedlem.

Wenche Georgsen har vært nestleder i klubben i en lengre periode, og ønsket også å trekke seg ut av styrearbeidet. Hun erstattes av Anne A. Nordam, som ble valgt inn som ny nestleder (var tidligere styremedlem).

Styret forøvrig består nå av:

  • Birgithe Hansen
  • Jan Sverre Lein (tidligere vara)
  • Line Loktu (ny)
  • Daniel Roksø (ny)
  • Gørill Stødle Mikalsen (ny)

I tillegg følgende varamedlemmer:

  • Silje Lindstrøm (ny)
  • Mads Mikkelsen (ny)

Vi takker Svein Kjetil og Wenche for innsatsen som styremedlemmer, og Malin Rognlid (som har vært vara)!

Du finner alltid oversikt over styret vårt, og kontaktinfo, her (lenke).