Årsmøte 23.mars 2023

10. februar 2023

Innkalling til årsmøte i Griffen Basketballklubb

Styret innkaller herved til årsmøte i Griffen Basketballklubb.

Årsmøtet avholdes den 23.mars 2023, kl. 19:00Thon Hotel Harstad.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 5.mars 2023 til post@griffenbasket.no. Det ønskes at vedlagte mal brukes (lenke til mal).

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på vår hjemmeside (www.griffenbasket.no).

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Griffen Basketballklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Griffen Basketballklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Griffen Basketballklubbs lov (lenke). Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan styreleder Ola Sandness kontaktes på ola@griffenbasket.no eller 98221450.

Velkommen til årsmøte!

 

Med vennlig hilsen

Styret

Griffen Basketballklubb

Saksliste og saksdokumenter

Under ligger saksliste og vedlegg som lenker til PDF-dokumenter (kan lastes ned). Send en e-post til ola@griffenbasket.no dersom du har problemer med å laste ned!

Følgende vil bli presentert på årsmøtet:

  • Styrets forslag til medlemskontingent og treningsavgifter
  • Styrets forslag til budsjett 2023
  • Valgkomitéens innstilling
  • Styrets innstilling til ny valgkomité
  • Styrets forslag til organisasjonsplan

 

https://usercontent.one/wp/www.griffenbasket.no/wp-content/uploads/2022/08/Griffen_Basket_logo_sort_150x150.png?media=1661059822

MØT GRIFFEN BASKETBALLKLUBB

Vi er en ambisiøs og inkluderende basketballklubb - med lag i alle aldersgrupper fra 1.klasse til senior.

KONTAKT

Griffen Basketballklubb
Blåskjellveien 17
9414 Harstad
post@griffenbasket.no
org.nr:  996080072

Styreleder
Ola Sandness
ola@griffenbasket.no
mobil: 98221450

Faktura sendes til
57899608007201 (AutoInvoice/EHF)
faktura@griffenbasket.no (PDF)